Geen objecten gevonden

Ongedierte

Het verwijderen van wespennesten en het bestrijden en verdelgen van ongedierte, zoals muizen, ratten, mieren, zilvervisjes e.d. komen voor rekening van de huurder. Alleen wanneer er houtworm of boktorren in de woning zitten, schakelt OFW een ongedierte bestrijder in. 

Als er gaten of andere bouwtechnische gebreken zijn waardoor het ongedierte makkelijk de woning in kunnen, dan kan je via Mijn OFW een reparatieverzoek indienen om bijvoorbeeld gaten te laten dichten.