WIM REVET; volkshuisvester in hart en nieren overleden

Publicatiedatum: 30-04-2020

  • Video waarin Wim Revet vertelt over de oprichting van Woningbouwvereniging Oost Flevoland

Ter herinnering aan

WIM REVET; een volkshuisvester in hart en nieren

(12 februari 1929 – 25 april 2020)

Bedroefd zijn wij door het overlijden van Wim Revet, voormalig voorzitter en een van de oprichters van toen nog woningbouwvereniging Oost Flevoland. Helaas heeft het Coronavirus ook hem getroffen.

Wim was een echte volkshuisvester met veel visie. Als mede oprichter van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft hij zich ingezet om goed wonen voor huurders met de smalle beurs in de gemeente Dronten mogelijk te maken. Al vroeg had hij oog voor seniorenhuisvesting, zodat geïntegreerd in wijken ook voor hen werd gebouwd. Wim behoorde met zijn vrouw Joke tot een van de eerste bewoners van Biddinghuizen, hij was dus ook een echte polderpionier.

Wij denken met grote waardering terug aan zijn grote inzet en betrokkenheid bij OFW. Wim was 25 jaar (1969-1994) voorzitter van toen nog woningbouwvereniging Oost Flevoland, maar ook daarna bleef hij betrokken. Wij konden altijd een beroep op hem doen. Toen OFW het moeilijk had als gevolg van Rijksheffingen midden in de crisistijd in 2013, kwam Wim, net uit het ziekenhuis, met zijn zuurstofapparaat, naar de bewonersavond en sprak de zaal toe:

Jullie moeten OFW steunen, kiezen voor modernisering is erg belangrijk, dit is ook jullie belang.

Er volgde een luid applaus. Bij ons vijftigjarig jubileum op 1 november 2019 was Wim nog een welkome gast die een grote inbreng had, o.a. in ons jubileumboek ‘De cultuur van het Avontuur’. Ook was hij aanwezig op het podium en sprak een aantal woorden tot de zaal.

De oprichting van een woningbouwvereniging
Toen er nog geen gemeente was, werd Wim door de plaatselijke vakorganisaties gevraagd om het voortouw te nemen in de oprichting van een woningbouwvereniging. Wim werkte bij de Nationale Woningraad, de belangenorganisatie voor woningcorporaties. Later werd hij hoofd Stadsvernieuwing onder de legendarische staatssecretaris Jan Schaeffer. Hij wist dus bij uitstek wat de taken en verantwoordelijkheden van een corporatie waren, had oog voor bewonersbelangen en kende de weg in Den Haag.

Bestuur met kwaliteit
Wim vond dat er een bestuur moest komen met kwaliteit. En daar heeft hij voor gezorgd. Samen met penningmeester de heer Renes (overleden 2015) en secretaris mevrouw De Visser, secretaris, vormde hij het dagelijks bestuur, waarin Wim de rol als voorzitter op zich nam. Het was een vrijwilligersbestuur en er werd heel veel vrije tijd gestopt vooral in het realiseren, maar natuurlijk ook het beheren van sociale woningbouw. Ook oud burgermeester van Veldhuizen maakte lange tijd deel uit van het bestuur, hij was secretaris.

Er moest gebouwd blijven worden
OFW moest snel worden opgericht, vond Wim, want er moest gebouwd blijven worden, er mocht geen gat vallen in de woningproductie als gevolg van het zich terugtrekken van de Rijksdienst. Het bouwen van huizen in het nog jonge Dronten was enorm van belang. Wim zei:

Er was niks. Het was een vicieuze cirkel. Er was geen werk, omdat er geen arbeiders waren. Maar als er geen arbeiders zijn, komt er ook geen werk.

De cirkel moest doorbroken worden door het bouwen van huizen. Maar geld was er aanvankelijk niet. Dat kwam pas binnen nadat de eerste woningen waren verhuurd. Gelukkig heeft de Rijksdienst met subsidies geholpen. De in de jaren zestig gebouwde woningen van de Rijksdienst werden pas later in eigendom overgedragen.

Bouwen voor ouderen
In de jaren zeventig woonden er vooral veel jonge gezinnen in de gemeente Dronten. Het bouwen van veel eengezinswoningen lag dus voor de hand. Toch vond Wim dat er nagedacht moest worden over de toekomstige samenleving, in de toekomst kwamen er steeds meer ouderen in de gemeente, de toenmalige polderpioniers werden tenslotte ouder, hoe wilden die dan wonen? Wilden ze niet bij voorkeur blijven wonen in hun eigen wijk? Daarom moesten er ook seniorenwoningen komen, geïntegreerd in de wijk.  Wim nam het op in het woningbouwprogramma. In die tijd verklaarden mensen Wim voor gek. “In een jonge gemeente bouwen voor ouderen? Wie bedenkt dat nou!” Wim vond het belangrijk dat mensen in dezelfde buurt of straat konden blijven wonen, als men moest verhuizen naar een geschiktere woning vanwege ouderdomsklachten. Hij pleitte voor aanpasbaar bouwen, zodanig bouwen dat alle woningen bezoekbaar zijn voor mensen met een handicap en als het nodig was, moesten veel woningen aangepast worden aan de behoeften van bijvoorbeeld ouder wordende mensen.

Wim heeft zich ook enorm ingezet voor de bouw van de Regenboog, ook hier wilde hij inspelen op de toekomstige vraag van senioren. De Regenboog inclusief de centrumwoningen, waren oorspronkelijk gebouwd als een gebouw, waar mensen met verschillende leeftijden, konden (samen)wonen. Ook flexibel bouwen had zijn aandacht. De Kruizemunt in Dronten was het eerste drager/ inbouw project van Nederland. Zowel met flexibel bouwen als met de grote aandacht voor senioren, was Wim zijn tijd ver vooruit. Nog steeds zijn deze ideeën actueel.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In 1994, tijdens het 25-jarig jubileum van OFW, werd Wim beloond voor zijn grote inzet, hij kreeg een koninklijke onderscheiding, hij werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het jubileum  was voor Wim een mooi moment om af te treden als voorzitter en het “stokje” door te geven aan de nieuwe voorzitter Jan de Graaf.

Zeer betrokken voorzitter
Wij herinneren Wim als een zeer betrokken voorzitter, die zich vanaf de oprichting 25 jaar heeft ingezet voor OFW. Wij kijken met zeer veel waardering terug op zijn bijdrage aan goed wonen in de gemeente Dronten. Nog steeds plukken onze bewoners de vruchten van het toen gevoerde beleid. Hij was een betrokken volkshuisvester met veel visie en zijn hart lag altijd bij de mensen met een smalle beurs!

Namens Oost Flevoland Woondiensten
Directie, medewerkers en Raad van CommissarissenVideo waarin Wim Revet vertelt over de oprichting van Woningbouwvereniging Oost Flevoland

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden